NEDERLANDS NIEUWS
Home Voorpagina Nieuws Vijf keer meer zuigelingensterfte bij tweeling

Vijf keer meer zuigelingensterfte bij tweeling

LONDEN - Tweelingen hebben vijf keer meer kans om in hun eerste levensjaar te overlijden dan eenlingen, zo blijkt uit cijfers van het Britse Office for National Statistics. Dat meldt The Telegraph.

Volgens het instituut was de zogeheten zuigelingensterfte onder tweelingen in Engeland en Wales in 2009 20,1 per 1.000 levendgeborenen, vergeleken met 4,0 voor eenlingen.

Drielingen hadden meer dan acht keer meer kans voor het eerste levensjaar te sterven, vergeleken met eenlingen. Dat komt neer op een zuigelingensterftecijfer van 34,9 per 1.000 levendgeborenen.

De stijging van IVF-behandelingen de afgelopen decennia heeft tot een sterke stijging van het aantal meerlingen in de wereld geleid. Om de kans op een succesvolle bevalling te maximaliseren werden vroeger meer dan een embryo in de baarmoeder teruggeplaatst.

Echter, een groot aantal onderzoeken wees uit dat die kans bij deze vruchtbaarheidsbehandelingen bijna even groot is wanneer slechts een embryo wordt teruggeplaatst.

Als gevolg hiervan worden veel inspanningen geleverd om het aantal meerlingzwangerschappen te voorkomen, om het risico op complicaties bij zowel moeder als kind te verkleinen.

© Nationale Zorggids / Martijn Keitz

De Nationale Zorggids