NEDERLANDS NIEUWS
Home Bedrijfs Nieuws ‘Bekijk pensioenfonds zonder rente’

Pensioenfondsen moeten onderzoeken of ze het beleggingsresultaat dat zij na het uitbreken van de crisis voorspelden, de afgelopen jaren hebben waargemaakt. Hierbij moet de impact van de rente buiten beschouwing blijven.

'Lage rente blijft ook na crisis pensioenfondsen teisteren'

‘Ban de solidariteit uit de pensioenwereld’

Dat zegt pensioenbestuurder Benne van Popta in een interview ter gelegenheid van de publicatie van het Handboek voor Pensioenfondsen, waarvan hij redactielid is. De impact van de rente moet worden weggestreept voor beide kanten van de balans. ‘Dus niet alleen de negatieve impact van de rente aan de kant van de verplichtingen, maar ook de positieve impact op de waarde van obligaties en rentederivaten.’

Herstelplannen geëvalueerd

Fondsen zeggen nu vaak dat de ellende volledig aan de lage rente te wijten is, zegt Van Popta. ‘Verder zou er niets aan de hand zijn. Maar dat wordt pas echt transparant als pensioenfondsen dat onderzoeken en communiceren.’

In 2009 heeft een groot aantal fondsen een herstelplan moeten schrijven omdat ze in de problemen waren. Daarbij werd uitgegaan van ingeschatte premie-inkomsten, beleggingsrendementen en toekomstige uitkeringen. Van Popta vindt dat deze plannen nu geëvalueerd moeten worden.

Waarom moet de invloed van de rente genegeerd worden?

‘Dan kun je los van de voortdurende discussie over de rente objectief bekijken hoe een fonds het sinds 2009 heeft gedaan. Bij zo’n evaluatie zie je de impact van de hogere leeftijdsverwachting en je kunt beoordelen of het fonds zijn beleggingsdoelstelling heeft waargemaakt.’

Er is veel discussie over een mogelijke aanpassing van de rekenrente voor fondsen. Wat vindt u?

‘Een jongen die nu twintig is en pensioen gaat opbouwen bij PMT krijgt over 48 jaar zijn eerste pensioenuitkering. Wie weet wat tussen 2060 en 2080 de rente is waarmee de contante waarde kan worden vastgesteld? Elke aanname is een glazenbolconstructie. Je kunt niet zeggen dat een van de rentecurves de juiste is en de rest een leugen.’

‘Gezien de abnormale situaties op de financiële markten en het aparte monetaire beleid van nu kun je je zelfs afvragen of het wel verstandig is dat besluiten van pensioenfondsen daardoor beïnvloed worden. Het nemen van de rente van ruilcontracten als uitgangspunt moeten we eigenlijk opnieuw tegen het licht houden. Ook voor het nieuwe pensioenstelsel. Is dit nu wat we in 2007 beoogden toen we de marktrente invoerden om verplichtingen te waarderen?’

Jongeren vrezen te moeten opdraaien voor de pensioentekorten door de solidariteit die in het stelsel zit. Moeten we niet van de solidariteit af?

‘Nee, we moeten risico’s blijven delen. Een voorbeeld uit Australië illustreert hoe het anders kan uitpakken. Daar moet je verplicht sparen voor je pensioen, maar dat doe je individueel. Twee mensen met een soortgelijke loopbaan gingen respectievelijk in 2007 en in 2009 met pensioen. Door de vermogensval tussen 2007 en 2009 en de lagere rente was het pensioen van de jongste van de twee 50% lager dan dat van de ander. Wij willen niet dat dat hier in Nederland ook gebeurt, dus smeren we de schokken uit.'

Benne van Popta, Redactielid

Benne van Popta is voorzitter namens de werkgevers bij zowel metaalfonds PMT als het fonds voor de Detailhandel. Hij is redactielid van het ‘Handboek voor Pensioenfondsen’, dat vandaag wordt uitgereikt aan DNB en AFM. Het Handboek is een uitgave van vakblad Pensioen Bestuur en Management.

fd - Home